torsdag, 30 januari 2014 16:12

Extra säkerhet i Joomla med Google Authenticator!

Sedan Joomla 3.2 finns det nu en extrafunktion för att integrera Google Authenticator i login-processen. Detta innebär att man får ett extra lager av säkerhet.

Genom Google Authenticator så får man en extra kod (lite som en bankdosa) som man måste skriva in vid inlogging i både frontend och backend.

Koden erhålles från en mobil app som finns till alla kända mobila OS (Android, Iphone, Windwos Phone m fl). Detta gör det enkelt att få en mycket säker sajt och är extra bra att tillämpa på t ex intranät. 

 

© Copyright 2011 - 2018 - W&N Media AB