onsdag, 26 november 2014 00:00

Joomla för föreningar!

Många föreningar världen över har länge förlitat sig på Joomla som CMS. Joomla har många funktioner som är användbara på en föreningshemsida som användarregistrering, behörighetsnivåer och enkla nyhets- och bloggflöden.

Vi har skapat föreningshemsidor åt Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG) och Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV).

Båda sidorna har diverse basfunktion samt bygger på ett responsivt ramverk.

SAG

Alla medlemmar har en egen profil som dom uppdaterar själva efter inlogg. Profilerna är sökbara för allmänheten. De har även dokumentned- och uppladdning. Medlemmar kan även lägga in event.

http://gestaltterapeuterna.se/

SSDV

Vi byggde upp så de kunde ha sitt medlemsregister online samt hantera betalning av medlemsavgifter. Sidan har även kalender och ett avancerat upplägg med behörigheter för olika intressegrupper inom föreningen.

http://ssdv.se/

 

 

© Copyright 2011 - 2019 - W&N Media AB