Affärsverksamhet


Doktorsavhandling om Öppen Källkod med fokus på Joomla

fredag, 08 februari 2019 11:19
arkus Raditz på Linköpings Universitet har gått på djupet kring hur affärsverksamhet och öppen källkod kan spela med och emot varandra. I sin d...

Joomlaproffs.se is not affiliated with or endorsed by the Joomla Project or Open Source Matters. The Joomla name and logo are used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.

© Copyright 2011 - 2020 - W&N Media AB