Kunena


Kunena 2.0 installeras på Tizen.se

tisdag, 03 juli 2012 19:13
unena 2.0 är en mycket stor uppgradering och förbättring av den mycket välgjorda forumkomponenten till Joomla 2.5. All gammal kod från tidigare o...

Joomlaproffs.se is not affiliated with or endorsed by the Joomla Project or Open Source Matters. The Joomla name and logo are used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.

© Copyright 2011 - 2020 - W&N Media AB